Johannes Girmindl

 

Johannes Girmindl

Zibeben Fundi

 

03/1999

 

Seite A
Zruck zu dir
Wo ghea i hin
Mecht wissn
Ois valurn
Wie is des kumman
Amoi Glück ghobt
Das Altpapier von morgen
Nobody´s Child
Seite B
Do muaß ma durch
Deppat
Life itself
Dir gehts so guat wie mir
Dem teufel sei Hand
SinnMerknStüGfühlWohin
Glaubst ned a dass do mehr is
Manche sogn
Stö dir vua du wärst i

c+p 1999 by MaskulTapes, MindiTapes.